> historia - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:


> Historia SOB-I

> Bibliotekarze

> Współpraca z WOM


POWOŁANIE SZKOLNEGO OŚRODKA BIBLIOTECZNO - INFORMACYJNEGO

Opracowała Krystyna Herudzińska nauczyciel bibliotekarz
25 kwiecień 2002

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA ETAPÓW POSTĘPOWANIA W OPARCIU O ANALIZĘ STANU BIBLIOTEKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEKSZTAŁCENIA JEJ W OŚRODEK INFORMACYJNY

II. TREŚĆ DOKUMENTÓW:III. MATERIAŁY INFORMACYJNE, PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
1. Biuletyn Informacyjny Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informacyjnego Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
2. Papier firmowy ośrodka
3. Zakładki do książek z adresem i telefonem ośrodka


I. REALIZACJA ETAPÓW POSTĘPOWANIA
W wyniku analizy stanu aktualnego biblioteki
 • lokalu
 • wyposażenia w sprzęt
 • struktury zbiorów
 • warsztatu informacyjnego
podjęte zostały działania mające na celu reorganizację biblioteki:
1. Opracowanie projektu przekształcenia biblioteki w szkolny ośrodek informacyjny, przedstawienie go Dyrekcji szkoły ( X.2000)
2. Działania w zakresie modernizacji lokalu, tj. remont pomieszczeń renowacja mebli, zaopatrzenie w sprzęt


WYPOŻYCZALNIA Z CZYTELNIĄ

Prace modernizacyjne objęły:
- wykonanie sufitu podwieszanego wraz z nowym oświetleniem,
- wymianę podłogi,
- wykonanie nowej lady przeznaczonej do udostępniania zbiorów i na dwa stanowiska z katalogami komputerowymi,
- wymianę stolików,
- renowację krzeseł,
- wykonanie szafki na kartotekę tekstową,
- renowację regałów na księgozbiór podręczny,
- renowację szafy na zbiory specjalne,
- obudowę bloku skrzynek z katalogami kartkowymi,
- wymianę tablic na oszklone gabloty,
- wykonanie witrynki na nowości wydawnicze.
- wykonanie ściennego SCHEMATU KATALOGU RZECZOWEGO,CZYTELNIA NAUKOWA

Przeprowadzona została modernizacja czytelni dla nauczycieli, przekształcono ją w czytelnię naukową.
Efekty tych działań to:
- podwieszany sufit i nowe oświetlenie,
- nowa podłoga,
wykonane przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i policealnego studium zawodowego:
- biurko na dwa stanowiska komputerowe
- dwa regały na czasopisma i pomoce dydaktyczne
- stół konferencyjny
- 14 krzeseł
- trzy obrazy w antyramach

Po reorganizacji pomieszczenia utworzono stanowisko do pracy z Internetem i zakupiono w tym celu w pełni multimedialny komputer wraz z drukarką, skanerem i kamerą internetową, podłączono bibliotekę do sieci Internet (stałe łącze).

W czytelni tej umieszczono księgozbiór dla nauczycieli, programy nauczania i czasopisma fachowe związane z kierunkami kształcenia.
Prezentowane są tu:
 • seria PUBLIKACJE NASZYCH NAUCZUCIELI
 • pomoce do przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz innych przedmiotów
 • inne materiały informacyjne o nowych podręcznikach i książkach na rynku księgarskim
 • zarządzenia i informacje władz oświatowych oraz dyrekcji szkoły

W czytelni tej powstały warunki do pracy nauczycieli - indywidualnej i z małymi grupami uczniów oraz do spokojnej pracy umysłowej uczniów. Możliwość korzystania z komputera , programów i pakietów multimedialnych uatrakcyjniają pracę, zachęcają do korzystania z usług ośrodka.


POKÓJ DO OPRACOWANIA ZBIORÓW

W skład ośrodka wchodzi pomieszczenie o powierzchni 13,70 m2, w którym opracowywane są zbiory, zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym.
Tutaj znajduje się cała dokumentacja ośrodka.
Warunkiem nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki jest stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu zbiorów.
Niezbędne są więc: komputer z oprogramowaniem, komputerowy program biblioteczny , drukarka. Dzięki przychylności Dyrekcji, ośrodek posiada te urządzenia.
Program MOL pozwala tworzyć komputerową bazę danych o zbiorach i równolegle prowadzić katalogi kartkowe.
W ramach prac modernizacyjnych wykonane zostały:
- funkcjonalne biurko pod komputer i drukarkę
- półki na zbiory do opracowania
- duży, przyścienny regał
- mały regał
- stolik
Meble te wykonali uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej stolarskiej i technikum meblarskiego.
Tak zorganizowany warsztat opracowywania zbiorów stwarza warunki do właściwej pracy.

Ośrodek posiada również:
- telewizor
- wideo
- telefon
- maszyny do pisania
- gilotyny do cięcia papieru
- laminator
- bindownicę
- inne urządzenia biurowe

3. Wzbogacenie zbiorów o wydawnictwa multimedialne
Zakupiono:
- 9 pakietów multimedialnych:
- Nowa Encyklopedia Powszechna PWN
- Encyklopedia Powszechna. Edycja 2000
- Encyklopedia Omnia 2000
- Multimedialna Historia Narodu i Państwa. Cz.1-2
- Historia Polski na tle Europy
- Atlas Świata
- Atlas Polski
- Encyklopedia Szkolna. Matematyka
- Słownik Szkolny. Ekologia

- 4 programy związane z kierunkiem kształcenia:
- Komputerowe projektowanie belek stalowych
- Komputerowe projektowanie belek żelbetowych
- Komputerowe projektowanie kratownic stalowych
- Obliczenia statyczne płyt cienkich

Gromadzone są płyty CD-ROM, zamieszczane w czasopismie "Chip"

4. Opracowanie dokumentów stanowiących podstawę działalności ośrodka, tj. zasad na jakich będzie on funkcjonował i przedstawienie ich Dyrekcji szkoły


 • ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO OŚRODKA BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W BYTOMIU

 • REGULAMIN SZKOLNEGO OŚRODKA BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W BYTOMIU


5. Przedstawienie propozycji przekształcenia biblioteki w szkolny ośrodek informacyjny, zapoznanie Rady Pedagogicznej na konferencji plenarnej z treścią dokumentów w oparciu o które będzie funkcjonował ośrodek; włączenie ich do statutów szkół (25.04.2002)

6. Podjęcie działalności na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2002 roku.

7.Opracowanie materiałów informacyjnych o działalności ośrodka dla jego użytkowników:

- BIULETYN INFORMACYJNY SZKOLNEGO OŚRODKA BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W BYTOMIU
 • logo ośrodka
 • szyld
 • papier firmowy
 • zakładki do książek z logo ośrodka i adresem

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE, PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

1. Biuletyn Informacyjny Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informacyjnego Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
2. Papier firmowy ośrodka
3. Zakładki do książek z adresem i telefonem ośrodka 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego