> lokal - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:

> lokal

PLAN SZKOLNEGO OŚRODKA
BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO PSB-ZS

Pokój do opracowywania zbiorów Czytelnia i wypożyczalnia Magazyn książek Czytelnia naukowa Magazyn podręczników
1 MAGAZYN KSIĄŻEK

Powierzchnia magazynu książek wynosi 42,5 m2.
Książki ustawione są na trzech dużych regałach przyściennych oraz na pięćdziesięciu siedmiu wolnostojących. Księgozbiór ustawiony jest według działów, co ułatwia bibliotekarzowi i czytelnikowi wyszukanie i wybór odpowiedniej pozycji książkowej. Zbiory z działów związanych tematycznie z profilem szkoły opracowane są bardzo szczegółowo. W katalogu rzeczowym wydzielone są poddziały III stopnia, często rozwinięte poprzez dodanie poddziałów wspólnych. Ustawienie zbiorów według działów katalogu rzeczowego (sygnatura pokrywa się z symbolem klasyfikacji), ułatwia dotarcie do właściwych materiałów w stosunkowo szybkim czasie.
Czytelnik o szczególnych zainteresowaniach i potrzebach może podejść do zbiorów zgrupowanych na małej przestrzeni, przejrzeć je pod względem zawartości treściowej bądź ilustracyjnej.
Specyfika szkoły wymaga opisania zbiorów. Największy stopień szczegółowości zastosowany został w działach:
-konstrukcje
-budownictwo
-architektura
Dla każdego wydzielonego działu, bez względu na jego stopień szczegółowości wykonany jest rozdzielacz pionowy z symbolem UKD oraz nazwą działu. Aby czytelnika obsłużyć w jak najkrótszym czasie wydzielone są dodatkowo działy:
-lektury
-opracowania lektur
-podręczniki
Napisy informacyjne na wszystkich rozdzielaczach są dwustronne, przez co widoczne z każdej strony . Tego typu rozdzielacze są szczególnie przydatne, ponieważ często rozdzielają książki o małej ilości stron a różnych tytułach.

2 CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA

Czytelnia z wypożyczalnią zajmuje powierzchnię 42,5m2. Znajdują się w niej:

 • regały oszklone z księgozbiorem podręcznym
 • szafa ze zbiorami specjalnymi - skarbami naszej biblioteki
 • blok skrzynek z katalogami kartkowymi i kartotekami bibliograficznymi
 • ścienny wykaz działów katalogu rzeczowego systematycznego
 • oszklone gablotki do gazetek okolicznościowych
 • witryna z bieżącą prasą
 • regał z kartoteką tekstową
 • witryna z nowościami wydawniczymi
 • lada ze stanowiskiem do udostępniania zbiorów
 • dwa stanowiska komputerowe do wyszukiwania informacji o zbiorach
 • telewizor i video
Czytelnia dysponuje odpowiednią ilością miejsc do prowadzenia zajęć z całą klasą z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, edukacji medialnej, lekcji przedmiotowych.

3 CZYTELNIA NAUKOWA

Zajmuje ona powierzchnię 18,9m2.
W czytelni tej umieszczono księgozbiór dla nauczycieli, programy nauczania i czasopisma fachowe związane z kierunkami kształcenia.
W czytelni naukowej znajdują się:

 • seria "Publikacje Naszych Nauczycieli"
 • materiały informacyjne o nowych podręcznikach i książkach na rynku księgarskim
 • zarządzenia i informacje władz oświatowych oraz dyrekcji szkoły
 • biurko na dwa stanowiska komputerowe
 • stanowisko do pracy z internetem
 • multimedialny komputer wraz z drukarką, skanerem i kamerą internetową
 • regały na czasopisma i pomoce dydaktyczne
 • stół konferencyjny
 • obrazy w antyramach
W czytelni powstały warunki do pracy nauczycieli - indywidualnej i z małymi grupami uczniów oraz do spokojnej pracy umysłowej uczniów. Możliwość korzystania z komputera, programów i pakietów multimedialnych uatrakcyjniają pracę, zachęcają do korzystania z usług ośrodka.

4 POKÓJ DO OPRACOWYWANIA ZBIORÓW

W skład ośrodka wchodzi pomieszczenie o powierzchni 13,70 m2, w którym opracowywane są zbiory, zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Tutaj znajduje się cała dokumentacja ośrodka. Warunkiem nowoczesnego warsztatu informacyjnego biblioteki jest stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu zbiorów.
Program MOL pozwala tworzyć komputerową bazę danych o zbiorach i równolegle prowadzić katalogi kartkowe.

5 MAGAZYN PODRĘCZNIKÓW

Magazyn podręczników zajmuje powierzchnię 7,80 m2.
Regały umieszczone są wzdłuż ścian. Podręczniki do poszczególnych przedmiotów oddzielone są pionowymi rozdzielaczami. 
> Strona główna - SOBI > historia > lokal > zbiory > warsztat > ekspozycje > exlibris > regulamin > mapa witryny > witryna PSB
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego