> exlibris - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:

> exlibris

Ekslibris jest najwłaściwszym i najszlachetniejszym sposobem oznaczania własności książki, gdyż jako miniaturowe dzieło sztuki graficznej budzi uczucia estetyczne, będąc jednocześnie dowodem kultury jej właściciela. Istota ekslibrisu związana jest więc z umiłowaniem książki, z poziomem kulturalnym człowieka i podkreśla więź istniejącą między książką a jej właścicielem, którego imię i nazwisko widnieją na znaku graficznym.


Marian Jan Wojciechowski
Ekslibris godło bibliofila
Wrocław 1978 

Ekslibris Szkolnego Ośrodka

Biblioteczno - Informacyjnego

Państwowych Szkół Budownictwa -
- Zespołu Szkół

 

 


 

Znakiem własnościowym księgozbioru biblioteki Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu, była tylko pieczątka - powszechnie stosowane oznakowanie zbiorów bibliotecznych. Kierując się myślą: ekslibris jest najszlachetniejszym sposobem oznaczania własności książki, podjęłam starania, by zbiory naszej biblioteki posiadały swój znak graficzny.

Ogłoszono konkurs ogólnoszkolny. Informacje o warunkach konkursu, w formie plakatu, umieszczono w gablocie, dostępnej dla całej społeczności szkolnej. Równocześnie z ogłoszeniem konkursu wykonana została ekspozycja, której zadaniem było dostarczenie młodzieży wiadomości o znakach własno:ciowych książki. Ekspozycja zawierała informacje tekstowe oraz przykładowe ilustracje ekslibrisów w rozwoju historycznym, począwszy od starożytnego Egiptu.

W przeprowadzeniu konkursu - ocenie projektów i wyborze najwartościowszych - pomagali nauczyciele rysunku technicznego i odręcznego. W komisji dokonującej wyboru ekslibrisu biblioteki uczestniczył również dyrektor szkoły.
Po zakończeniu konkursu, nagrodzone oraz wyróżnione prace wyeksponowane zostały w gablocie ogólnoszkolnej, celem zapoznania z nimi ogółu naszej społeczności. Wykonane zostały pieczęcie z ekslibrisem.

Od 4 grudnia 1995 roku biblioteka nasza posiada swój ekslibris, który zdobi szczególnie wartościowe zbiory.

 
> Strona główna - SOBI > historia > lokal > zbiory > warsztat > ekspozycje > exlibris > regulamin > mapa witryny > witryna PSB
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego