> ekspozycje - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:

EKSPOZYCJE SZKOLNE


CYPRIAN KAMIL NORWID - URODZIŁ SIĘ I PRZERÓSŁ SOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Ekspozycja została wykonana z okazji roku Norwidowskiego
zawiera:

 • informacje o życiu i twórczości
 • autografy najbardziej znanych jego dzieł
 • przykłady innej działalności poety
 • malarstwo
 • grafikę
 • rysunki

JAK UTRWALANO MYŚL LUDZKĄ W STAROŻYTNYM EGIPCIE


Ekspozycja przybliża okres starożytności w Egipcie. Zawiera ilustracje i teksty o:

 • sztuce i architekturze
 • sposobie odczytywania pisma egipskiego
 • sposobie zapisywania informacji
 • miejscach i treści zapisków
 • rodzajach pisma:
  - piktogramach
  - hieroglifach
  - piśmie hieratycznym i demotycznym
  - piśmie koptyjskim
 • materiałachi narzędziach pisarskich
 • formie książki:
  - reliefy
  - zwój papirusowy - księga umarłych - kodeks
 • powstaniu i rozwoju liczb
 • postaciach(pisarz-skryba, bożek pisarzy-Thot)
Fotografia, ilustracje piramid, głowy Nefertiti i egipcjanina pełnią funkcję przybliżającą starożytny Egipt.

PISMO - KSIĄŻKA - BIBLIOTEKA W ŚREDNIOWIECZU


Ekspozycja zawiera elementy o:

 • najważniejszych dokumentech- utworach
 • pomnikach języka polskiego
 • piśmie średniowiecznym
 • procesie powstawania i twórcach książki
 • wyglądzie książki:
  - materiałach i przyrządach pisarskich
  - piśmie
  - iluminatorstwie
  - oprawie
 • średniowiecznej bibliotece łańcuchowej

CYKL EKSPOZYCJI POŚWIĘCONYCH MIKOŁAJOWI KOPERNIKOWI


Wystawa została wykonana z okazji 530 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Ekspozycja składa się z sześciu części:

 • Rozwój poglądów na budowę świata
 • Zwolennicy i przeciwnicy teorii Kopernika
 • Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię...
 • A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?...
 • Mikołaj Kopernik i jego dzieło "O obrotach sfer niebieskich"
 • "Czegokolwiek chwycił się ten wielki człowiek, we wszystkim prawie zostawił piętnoswego swego twórczego rozumu" J. Śniadecki "O Koperniku"
ROZWÓJ POGLĄDÓW NA BUDOWĘ ŚWIATA


Ekspozycja została wykonana w celu dostarczenia uczniom wiadomości o rozwoju poglądów na budowę Świata przed teorią Kopernika.
Zawiera elementy ilustracyjne i tekstowe o poglądach: Przedstawia również schematy budowy Świata od starożytności do czasów astronoma
ZWOLENNICY I PRZECIWNICY TEORII KOPERNIKA


Ekspozycje wykonano w celu dostarczenia uczniom wiadomości o rozwoju poglądów na budowę Świata po ogłoszeniu przez M. Kopernika swojej teorii. Zawiera ona elementy ilustracyjne i tekstowe o teoriach: Pokazuje wygląd przyrządów astronomicznych w rozwoju historycznym aż do współczesności
CZEGOKOLWIEK CHWYCIŁ SIĘ TEN WIELKI CZŁOWIEK, WE WSZYSTKIM PRAWIE ZOSTAWIŁ PIĘTNO SWEGO TWÓRCZEGO ROZUMU" J. ŚNIADECKI "O KOPERNIKU"


Ekspozycję wykonano w celu dostarczenia wiadomości o wszechstronności wiedzy i działania Mikołaja Kopernika
A CÓŻ PIĘKNIEJSZEGO NAD NIEBO, KTÓRE PRZECIEŻ OGARNIA WSZYSTKO CO PIĘKNE?... MIKOŁAJ KOPERNIK "O OBROTACH SFER NIEBIESKICH"


Tą część wystawy wkonano w celu zapoznania ucznia z:
 • obrazem JAna Matejki przedstawiającym Kopernika
 • schematami budowy Świata według Ptometeusza i Kopernika
 • budową układu słonecznego
 • wizerunkiem M. Kopernika,życiorysem i autografem ilustracji budowy Świata umieszczonym w dziele "O obrotach sfer niebieskich"

WOJCIECH KORFANTY


Ekspozycja została wykonana w celu:

Ekspozycja zawiera elementy ilustracyjne i tekstowe o:
 • miejscach związanych z pobytem Wojciecha Korfantego
 • faktach i wydarzeniach historycznych z czasów jego życia
 • udziale W. Korfantego w życiu politycznym
 • działaniach W. Korfantego zmierzających do odzyskania przez Górny Śląsk niepodległości i przyłączenia go do Polski

>

POCZĄTKI UTRWALANIA MYŚLI ZA POMOCĄ PISMA


Ekspozycja zawiera elementy o:

STAROŻYTNY RZYM W "QUO VADIS" I W ARCHITEKTURZE


Ekspozycja wykonana z okazji premiery filmu "Quo Vadis".
Zawiera elmenty:

MATERIAŁY, NARZĘDZIA PISARSKIE I FORMA KSIĄŻKI OD KAMIENIA PO CD-ROM

Materiały tekstowe i ilustracyjne oraz eksponaty zgromadzone zostały przez organizatorkę przy udziale uczniów działających w Kole Przyjaciół Biblioteki: Jessici Nawrockiej, Darii Dawidowicz, Jystyny Zachacz. Pomocą służyli pracownicy: Danuta Żyśko, Piotr Walarus i Józef Pyrk.
Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat materiałów, narzędzi pisarskich, sposobów utrwalania myśli ludzkiej i formy książki stosowanych przez różne narody na przestrzeni dziejów.
Eksponaty wystawy przedstawiają:

 • sposoby utrwalania myśli, formy książki: kamień z petroglifem, kamień z malowidłem naskalnym, 2 tabliczki gliniane, tabliczkę metalową, kartę papirusu z ilustracją Księgi Umarłych, zwój, kamień z pismem naskalnym (runami), kawałki kory drzew, kipu, wampum, pismo muszelkowe, tabliczkę woskową, trzy tabliczki woskowe związane rzemieniem (tryptych), ilustracje kodeksu - książki rękopiśmiennej i inkunabułów, dyskietkę, płytę CD-ROM;
 • materiały: kamień, glinę, metal, kartę pergaminu, kartę papieru czerpanego, papier, papirus (kartę oraz roślinę w doniczce), sznurki, koraliki, muszelki, korę drzew;
 • narzędzia pisarskie: rylce, pędzelki chińskie, tusze w kamieniu, zestaw przyborów do pisania stosowany w Chinach, kalamus, inkaust (atrament czarny i czerwony), pióra ptasie, pióro ptasie ze stalówką, ilustrację Jana Gutenberga (wynalazcy druku), ołówki, obsadki i stalówki, pióra wieczne, kałamarze i naboje z atramentem, długopisy, rapidografy, maszynę do pisania (walizkową), kalkę, komputer.Obok przedstawionych wszystkich eksponatów, umieszczone zostały materiały tekstowe i ilustracyjne omawiające i rozszerzające informacje o nich."Metafizyczna dziwność istnienia według JKP"

Eksponaty - rzeźby w korzeniach - autorstwa Józefa Kamila Pyrka, naszego nauczyciela języka polskiego, poety i humanisty, wielkiego przyjaciela SOB-I. Artysta przekazał 12 swoich prac na własność Szkolnemu Ośrodkowi Biblioteczno-Informacyjnemu. Kompozycja wystawy według wizji artysty.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego