> historia - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:


KARTOTEKI TEKSTOWE

Oprócz kartotek bibliograficznych w skład warsztatu służby informacyjnej wchodzi kartoteka tekstowa. Tworzą ją wycinki tekstów z gazet i czasopism, książek, teksty z Internetu i innych źródeł oraz materiały ilustracyjne. Teksty i ilustracje gromadzone są w teczkach. Kartoteka zawiera elementy ze źródeł nie kompletowanych przez bibliotekę, jak również z tych, które znajdują się w zbiorach bibliotecznych. Podobnie jak kartoteka bibliograficzna, uwzględnia ona materiały przydatne uczniom i nauczycielom na lekcje i różnego rodzaju zajęcia. Bibliotekarz dla potrzeb edukacji czytelniczej gromadzi i opracowuje materiały związane tematycznie z pismem, książką, biblioteką od początków utrwalania myśli ludzkiej do współczesności. Charakterystycznym rodzajem materiałów, są ilustracje i opisy budowli, rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych w rozwoju historycznym.
Rodzaje kartotek tekstowych prowadzonych w ośrodku bibliotecznym: 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego