> historia - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:


warsztat informacyjny | strona główna


TRADYCYJNE KATALOGI KARTKOWEProgram MOL umożliwia drukowanie kart katalogowych. Szkolny Ośrodek Biblioteczno-Informacyjny Państwowych Szkół Budownictwa prowadzi równolegle z komputerowymi, tradycyjne katalogi kartkowe. Mając na uwadze zachęcanie czytelników do poszukiwań w katalogach, działania bibliotekarza koncentrują się na szczegółowości, przejrzystości i estetyce opracowania. Karty rozdzielcze zawierają symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, nazwę - tytuł działu oraz ilustracje (zdjęcia) książek, które informują o tematyce zbiorów w danym dziale. Wszystkie karty rozdzielcze są oblaminowane. Na bloku skrzynek katalogowych umieszczone są stojące plansze objaśniające zasady budowy poszczególnych katalogów.


KATALOG ALFABETYCZNY

W katalogu alfabetycznym karty uporządkowane są alfabetycznie wg nazwisk autorów. Każdy autor posiada kartę (podobnie jak w katalogu komputerowym), co pozwala odszukać książkę pamiętając nazwisko drugiego czy też trzeciego autora.

KATALOG RZECZOWY SYSTEMATYCZNY - WG UKD

W celu ułatwienia poszukiwań w katalogu systematycznym opracowany jest "Wykaz działów katalogu rzeczowego", który znajduje się na bloku skrzynek oraz "Schemat katalogu rzeczowego" umieszczony na ścianie obok katalogów. Schemat wykorzystywany jest również jako pomoc dydaktyczna do zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej.

DZIAŁ KATALOGU RZECZOWEGO - BIOGRAFIE

W dziale tym karty katalogowe uporządkowane są wg nazwisk osób i postaci, których dotyczą zbiory, a następnie w kolejności alfabetycznej autorów prac. Dla ułatwienia korzystania z tego działu, karty rozdzielcze wykonane są w kolorze innym niż pozostałe i zawierają nazwisko i imię osoby, o której czytelnik poszukuje materiałów.

KATALOG TYTUŁOWY

Katalog tytułowy należy do katalogów pomocniczych; ułatwia odnalezienie książki, w sytuacji gdy nie pamiętamy lub nie znamy nazwiska autora a jedynie tytuł.
KATALOG KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO

Jest to katalog cząstkowy dla zbiorów znajdujących się w czytelni, z których korzysta się na miejscu (encyklopedie, słowniki, poradniki, informatory itp.)
KATALOG POLSKICH NORM I NORM BRANŻOWYCH

Katalog ten jest katalogiem cząstkowym dla szczególnego rodzaju dokumentów -Polskich Norm i Norm Branżowych, niezbędnych w bibliotece szkoły zawodowej. Katalog ten ma 2 warianty: - wg symboli literowych norm, w ramach którego karty ułożone są w kolejności numerów , co ułatwia sprawdzenie czy norma o znanym symbolu i numerze znajduje się w zbiorach;- wg działów, klas, grup (układ rzeczowy ), co ułatwia wyszukanie właściwej normy, jeżeli nie znane są: symbol literowy, numer i dokładny tytuł normy. Katalog ten opracowuje się wg "Katalogu Polskich Norm" i "Katalogu Norm Branżowych".
UKŁAD RZECZOWY KATALOGU POLSKICH NORM I NORM BRANŻOWYCH
DZIAŁ - OZNACZONY DWOMA CYFRAMI,
KLASA - OZNACZONA TRZEMA CYFRAMI;
GRUPY - OZNACZONE CZTEREMA CYFRAMI
Katalog ten ułatwia odszukanie normy na określony temat, jeżeli nie znany jest jej symbol literowy i numer.
KATALOG PODRĘCZNIKÓW

Jest to katalog cząstkowy, pomocny dla uczniów, ponieważ zawiera wykaz podręczników do poszczegól nych przedmiotów nauczania.
KATALOG TAŚM WIDEO

Jest to katalog cząstkowy, zawierający informacje o dokumentach, których nośnikami są taśmy VHS.
początek strony
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego