> historia - SOBI - PSB

Idź do spisu treści

Menu główne:


warsztat informacyjny | strona głównaKARTOTEKI BIBLIOGRAFICZNE

Katalogi zawierające tylko opisy wydawnictw samoistnych, znajdujących się w danej bibliotece nie wystarczają czytelnikowi w poszukiwaniach materiałów źródłowych na interesujący go temat. Często czytelnik poszukuje materiałów bardzo zwięzłych, informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie. Informacje tego typu zawierają głównie czasopisma - podstawowe źródła kartoteki bibliograficznej.


KARTOTEKA BIBLIOGRAFICZNA ZAGADNIENIOWA


Kartoteka bibliograficzna informuje o materiałach na określone tematy bez względu na miejsce ich przechowywania. Ujmuje zarówno książki i ich fragmenty, jak również artykuły z czasopism. Hasła kartoteki dostosowane są do programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, problemów szczegółowych, zainteresowań uczniowskich, różnego typu uroczystości. Pomocą w tworzeniu haseł jest "Zeszyt porad bibliograficznych". Powtarzający się temat porady jest podstawą tworzenia hasła do kartoteki zagadnieniowej. Przewodnikiem po kartotece jest indeks haseł.

KARTOTEKA BIBLIOGRAFICZNA OSOBOWA
Kartoteka osobowa zawiera opisy bibliograficzne dokumentów dotyczących pisarzy i innych postaci np. historycznych. Hasło w tej kartotece zawiera następujące elementy:
  • kartę rozdzielczą z portretem danej osoby
  • kartę z życiorysem
  • wykaz tematów, w ramach których zgrupowane są opisy bibliograficzne
  • karty z opisami bibliograficznymi dokumentów
W haśle zawsze znajduje się część podmiotowa ( wykaz utworów ) oraz część przedmiotowa ( wykaz prac o twórczości, omówień ). Ten rodzaj kartoteki wykorzystywany jest przez nauczycieli języka polskiego na lekcjach przy omawianiu twórczości, dorobku pisarza.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego